Stručný přehled historie:

Rok 1871 - vodojem byl stavěn současně při výstavbě stanice Grešlové Mýto a celé tratě Vídeň – Znojmo – Kolín – Mladá Boleslav. Výstavba této trasy Rakouské severozápadní dráhy, zkratka ÖNWB (německý oficiální název: Österreichische Nordwestbahn)  probíhala v letech 1869-1870, byla privátní železniční společností na území Rakouskouherska. Jednalo se o jednu z největších dopravních společností v Rakousko-uherské monarchie. V těchto dobách jezdily pouze parní lokomotivy, proto se na vybraných nádražích nacházely vodojemy, které jímaly vodu, s nich se doplňovala voda do lokomotiv pomocí tzv. vodních jeřábů.

Jedna zajímavost: Znojemský viadukt železniční most přes řeku Dyji na trati Znojmo–Retz je nejvyšším železničním mostem na jižní Moravě, dokončen taktéž v roce 1871, stal se kulturní památkou, používán dodnes.

Rok 1978 - do tohoto roku byl vodojem používán pro svůj původní účel, tedy asi 107 let, dále pak již nebyl využit pro účely drah.

Rok  1994-1998 - objekt poprvé využit k jiným účelům, firma GEGA spol. s r.o., majitel firmy byl rakušan, dojížděly zde vagóny kulatiny z Ruska, Polska, Ukrajiny, dříví se zde štípalo, a jako palivové se vyváželo zásadně do Rakouska. Resp.objekt vodárny se nacházel v oploceném prostoru firmy, a sloužil tehdy jen jako sklad nářadí.

Rok 1999 -  ponechán svému osudu, vyjíměčně můžeme poděkovat nenechavým lidem za to, že odnesli dřevěné schodiště, díky tomuto dobrému činu nenechavců, nedošlo k devastaci technického vybavení v úrovni nádrže, ventily, trubky, plováky.

Rok 2014 - objekt poprvé v soukromých rukou, stav budovy: propadlá střecha, zatékání, shnilé krovy, rozbitá a chybějící okna, opadaná omítka, chybějící schody, ustřižená el. energie.